Výrobky z polyvinylchloridu (PVC) a termoplastických elastomerů (TPE) představují vhodnou
alternativu na místo těsnění z etylen-propylen-dienového monomeru (EPDM).
Vhodné je jejich použití zejména v případech, kdy není potřeba velká odolnost proti vysokým
teplotám.

zobrazit katalog:

http://www.profily.cz/cs/katalog-vyrobku/

Přednosti

  • Dostupnost v nejrůznějších tvrdostech a barvách
  • Spojování těsnění pomocí svárů
  • PVC materiál: cenově výhodný
  • TPE materiál: podobné vlastnosti jako výrobky z přírodní pryže

Použití

  • PVC: automobilový průmysl (ochrany hran, krycí profily) a stavební průmysl (podlahové
    a ukončovací profily, výplně dilatačních spár)
  • TPE: automobilový průmysl (těsnění dveří a oken, ochrany hran, objímky na klimatizační
    potrubí) a další odvětví (těsnění pro domácí spotřebiče, těsnění oken)