Hydrofilní těsnící profily

ES RUBBER vyvíjí inovativní řešení především pro stavební průmysl, svá uplatnění najde zejména při budování tunelů ale i u mnoha dalších staveb.

Inovativní hydrofilní těsnící systémy jsou profily se schopností zvětšit svůj objem při absorpci vody. Při kontaktu s vodou zvětší profily svůj objem a tím zvýší těsnící funkci.  Zvětšení objemu profilů zajistí účinné utěsnění v oblasti spojů konstrukčních prvků.

Tento inovativní materiál může expandovat až do 800% svého původního objemu. Expanze může být kontrolovaná a upravená na míru díky složení EPDM nebo CR kaučukové směsi.

Hydrofilní těsnění se navrací do svého původního tvaru po ukončení procesu bobtnání.

Vlastnost Zkušební metoda Hodnota ES Rubber
Specifická hustota 0,9 g/cm³
Tvrdost Shore A ISO 37 65 ± 5
Pevnost v tahu DIN ISO 53504 ≥ 4 N/mm²
Pružnost DIN ISO 53504 ≥ 200 %
Typ zkoušky
Změna objemu ve sladké vodě (%) 28 dnů při 23°C 800
Změna objemu ve slané vodě (%) (roztok 1% chloridu a 0,5% SO3) 28 dnů při 23°C 450
Změna hmotnosti při jednom cyklu zkoušky vlhko-sucho, bobtnání v destilované vodě (%) 28 dnů při 23°C, pec +1,8

schnutí v peci do dosažení konstantní hmotnosti

+1.8